Sport Klub kažnjen sa 100.000 KM

United Media S.a.r.l., Luksemburg, putem svog agenta Sport Klub d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, zloupotrijebio je dominantni položaj na tržištu te je kažnjen sa 100.000 KM, odlučilo je Konkurencijsko vijeće BiH na sjednici održanoj 22. decembra.

Ovo društvo je prilikom pregovaranja za zaključivanje ugovora o distribuciji kanala Sport Klub u Bosni i Hercegovini nametanjem uslova da 100% postojećih korisnika Logosofta migrira na platformu preduzeća Mtel direktno nametnulo trgovačke uslove kojim se ograničava konkurencija, obrazloženo je iz Konkurencijskog vijeća BiH.

Takođe je naloženo United Medii da putem svog agenta Sport Klub d.o.o. Sarajevo u propisanom roku zaključi ugovor o distribuciji kanala Sport Klub sa Logosoftom, prema stvarnom broju korisnika Logosofta kod kojih je implementirana tehnička zaštita u skladu sa opštim uslovima.

Rješenjem je odbijen kao neosnovan zahtjev Logosofta, podnesen protiv United Medije i Sport Kluba, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav 2) tačke c) i d) Zakona o konkurenciji.

indikator.ba

Tagovi: