Raspisan javni poziv za dodjelu 20 plastenika sa pratećom opremom

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević raspisao je danas javni poziv za dodjelu 20 plastenika od 100 kvadratnih metara sa dodatnom opremom putem sufinansiranja kroz projekat „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“.

Projekat se realizuje na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Srbac i humanitarne organizacije „M-AID“, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane ove organizacije u iznosu od 40 odsto, Opštine Srbac 40 odsto i vlastitog učešća korisnika 20 odsto, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području opštine Srbac.

Pravo učešća imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Srbac koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište članova zajedničkog domaćinstava kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Uslovi za dodjelu plastenika:

1. Da je nezaposlena osoba ili član domaćinstva čija primanja su minimalna,
2. Da je korisnik ili član domaćinstva posjednik zemljišta na kojem će biti organizovana plastenička proizvodnja ili da ima zemljište zakupljeno ili ustupljeno na korištenje,
3. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM),
4. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
5. Da nije u poslednjih 5 godina ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija (odnosi se i na članove zajedničkog domaćinstava),
6. Da ne posjeduje plastenike čija ukupna površina veća od 100 m² (odnosi se i na članove zajedničkog domaćinstava).

Izbor korisnika plastenika izvršiće se na osnovu brojnih kriterijuma od strane komisije, koju čine dva predstavnika Opštine Srbac i jedan predstavnik organizacije M-AID, a rang lista kandidata biće dostavljena na saglasnost načelniku opštine i objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Srbac.

Na zvaničnoj stranici Opštine Srbac možete pročitati kompletan tekst javnog poziva u kojem su navedeni kriterijumi i dokumentacija koju je potrebno priložiti, kao i obrazac zahtjeva i prateća izjava, koji su dostupni OVDJE.

Obrazac i izjava mogu se preuzeti i u šalter sali ili u Odjeljenju za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti opštine Srbac.

Sva dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Srbac, Trg boraca 1, 78420 Srbac, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 21 dan od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Srbac.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti opštine Srbac, ili na broj telefona 051/740-001, lokal 130 svakim radnim danom od 7 do 15 časova.

Javni poziv ostaje otvoren do 23.08.2021. godine do 15 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.