Pomoć demobilisanom borcu Draganu Dumoniću iz Bajinaca u prekrivanju kuće

Na prijedlog Mjesne boračke organizacije Bajinci, demobilisanom borcu prve kategorije Draganu Dumoniću, preko Fonda solidarnosti Boračke organizacije Srbac, dodijeljeno je 2.100 komada crijepa i potrebne kaplaje za prekrivanje porodične kuće.

Sav ostali materijal za rekonstrukciju krovne konstrukcije Dragan je obezbjedio vlastitim sredstvima iako je u posljednje vrijeme suočen sa zdravstvenim problemima.

Dumonić zahvaljuje Boračkoj organizaciji i Fondu na pruženoj pomoći, a predsjednik Mjesne boračke organizacije Bajinci, Vaso Karakaš, izrazio je zadovoljstvo što će se radovi završiti u predviđenom roku.

Predsjednik Boračke organizacije Srbac, Goran Plotan, kaže da je po Programu rada Fonda za 2021. godinu ostalo da se realizuju još četiri akcije, odnosno da se za četiri demobilisana borca izvrši dodjela paketa sa građevinskim materijalom za renoviranje, dogradnju i adaptaciju postojećih stambenih objekata.

Plotan je još jednom uputio apel i poziv svim pravnim i fizičkim licima da u skladu da svojim mogućnostima pruže novčanu pomoć Fondu solidarnosti.

Predaji građevinskog paketa prisustvovali su i predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije opštine Srbac Dragan Aleksić kao i predsjednici Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca i ratnih vojnih invalida Branko Grahovac i Goran Trivunić.