Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica 26. septembra

Opštinska izborna komisija Čelinac obavještava građane-birače i sve zainteresovane subjekte da su u toku pripreme za organizaciju i sprovođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i stim u vezi ističe:

-    Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama opštine Čelinac dana 26. septembra 2021. godine
-    Izbore organizuje i sprovodi Opštinska izborna komisija i birački odbori
-    Važnija dokumenta za organizaciju i sprovođenje izbora zainteresovani mogu pogledati na ovoj internet stranici, u rubrici „Izbori za savjete MZ“, a većina njih biće pravovremeno istaknuta i na oglasnoj tabli opštine i oglasnim tablama svih mjesnih zajednica.

Opštinska izborna komisija poziva sve ovlašćene predlagače članova savjeta mjesnih zajednica i to: grupe građana, udruženja građana koja djeluju na području opštine Čelinac i političke partije-stranke koje na području opštine imaju opštinski odbor ili drugi vid organizacije, da uzmu učešće u predlaganju kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica u rokovima i po proceduri kako je to propisano izbornim pravilima.