Izbor najboljih sportista za 2020. godinu

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi i Pravilnika o izboru najboljih sportista i sportskih organizacija opštine Brod, načelnik opštine Brod raspisuje Javni poziv za dostavu kandidature za izbor najboljih sportista i sportskih organizacija opštine Brod za 2020. godinu.

Rok za dostavljanje prijava je 01. februar 2021. godine.

Tagovi: