Nastavlja se istraživanje nafte u Šamcu

Sa kompanijom koja istražuje naftu i gas u Posavini, „Jadran - Naftagas“, potpisan je aneks ugovora i tokom ovog mjeseca trebalo bi da počnu dodatna istraživanja u Obudovcu kod Šamca, najavio je na današnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

- Istraživanja nafte i gasa na području Posavine su u jednoj fazi završena. Koncesiju za istraživanje je imao „Jadran-Naftagas“ iz Srbije. Ta istraživanja nisu bila uzaludna i koncesionar je na osnovu tih rezultata iskazao interesovanje da nastavi istraživanje. Nedavno smo potpisali aneks sporazuma sa njima i omogućili im da nastave istraživanaja. Očekujemo da će tokom jula početi radovi na dodatnom istraživanju na istom lokalitetu - kazao je Đokić.

Ugovor o koncesiji za istraživanje i korišćenje nafte i gasa sa kompanijom „Jadran – Naftagas“  potpisan je 2011. godine. Koncesija je data na 28 godina - tri godine za istraživanja i 25 godina za period eksploatacije.

"Jadran Naftagas" se ugovorom obavezao da će u istraživanja i eksploataciju nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske investirati 229 miliona dolara, s tim što će planirana vrijednost investicija za istraživanje iznositi 40,7 miliona dolara, a za fazu eksploatacije 188,3 miliona dolara, ako se dokažu rezerve.

Đokić je ranije izjavljivao da je NIS pronašao naftu u RS, ali da te količine još nisu dovoljne da bi mogli početi eksploataciju nafte. Novih informacija o tome, u kojoj su fazi rada, nema već godinama

"Jadran – Naftagas“ godinama negativno posluje, a samo u prošloj godini minus je iznosio 774.171 KM.

Mojsamac.info