Započeo projekat “Osnaživanje žena za suočavanje s prošlošću”

Udruženje žena Derventa, zajedno sa partnerskom organizacijom „Pravipožar“, uz podršku REKOM-a – Civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije, počelo je sa realizacijom projekta  “Osnaživanje žena za suočavanje s prošlošću”.

Udruženje žena Derventa i do sada je imalo mogućnosti da radi na realizaciji projekata koji su se odnosili na promociju ženskih ljudskih prava, kulture dijaloga i međureligijskoj saradnji u lokalnoj zajednici.

– Smatrale smo da treba napraviti korak više u kulturi sjećanja i izgradnji mira i pomirenja kroz suočavanje s prošlošću da bi se gradila bolja budućnost u BiH. Kako živimo u društvu koje je još uvijek podijeljeno i opterećeno posljedicama prošlosti, zajednički treba da afirmišemo vrijednosti mira kao naše civilizacijske, ali i lične odgovornosti. Žene su uvijek bile ključna mobilizacijska snaga za prevazilaženje problema jer im je primarni cilj očuvanje porodice i izgradnja mira u zajednici, saopšteno je iz UŽ Derventa.

Jedna od projektnih aktivnosti je i dvodnevni trening za žene iz naše lokalne zajednice koje su izrazile interes da svoja iskustva prenesu ženama iz drugih lokalnih zajednica.

Cilj treninga je da se žene osposobe da predstave svoja lična iskustva iz prethodnog rata kako bi kvalitetno učestvovale na sesijama kulture sjećanja i izgradnje pomirenja.

Ciljne grupe su žene koje će imati priliku da se putem dijaloga i edukacije osvrnu na prošle događaje i okrenu ka budućnosti i saradnji na izgradnji kulture sjećanja i pomirenja koji se bazira na vrijednostima tolerancije i različitostima.

Derventa Cafe