Vic dana: Posljednja želja

Upravnik zatvora prilazi zatvoreniku osuđenom na električnu stolicu.

"Imate li posljednju želju?", upita ga.

Zatvorenik: "Da, držite me, molim vas, za ruku."

Tagovi: