Univerzitet PIM se zadužuje tri miliona da plati dugove

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment (PIM) iz Banjaluke planira da se zaduži na Banjalučkoj berzi prodajom obveznica u vrijednosti od tri miliona maraka. Tim novcem izmiriće obaveze koje imaju po osnovu ranije emitovanih obveznica, kao i dug od oko 200.000 KM prema Poreskoj upravi Republike Srpske.

Univerzitet PIM nudi na berzi hipotekarne obveznice od tri miliona maraka, sa kamatnom stopom od 4,1 odsto, grejs periodom od dvije godine i rokom dospijeća od 13 godina. Obračun i isplata glavnice i kamate planirana je u jednakim mjesečnim ratama.

„Sredstva pribavljena putem druge emisije obveznica u iznosu od 2.500.000 KM, koristiće se za otkup, odnosno isplatu svih obaveza koje su nastale prvom emisijom obveznica Emitenta”, naveli su iz Univerziteta PIM.

Za izmirenje poreskih obaveza i obračunatih kamata Poreskoj upravi RS namjeravaju da plate 200.000 KM, dok će u poboljšanje tekuće likvidnosti i investiciona ulaganja uložiti 300.000 KM.

„U slučaju da planirani iznos sredstava za poreski dug pređe planirani iznos, biće namiren iz sredstava namijenjenih za poboljšanje tekuće likvidnosti i investicionih ulaganja“, navedeno je u rješenju Komisije za hartije od vrijednosti o odobravanju prospekta za emisiju obveznica.

Plan je i da na upravnoj zgradi Univerziteta bude upisana hipoteka.

Univerzitetu PIM u januaru je odobrena emisija hipotekarnih obveznica javnom ponudom, ali je prospekt mijenjan u dijelu koji se odnosi na ciljeve investiranja i način korišćena sredstava pribavljenih emisijom.

Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) RS 18. februara 2021. godine odobrila je izmjenu jedinstvenog prospekta.

O Univerzitetu PIM

U sjedištu Univerziteta organizovani su Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet računarskih nauka, Filozofski fakultet, Tehnički fakultet, Institut za istraživanje i razvoj.

Imaju i odjeljenje u Trebinju (Ekonomski i Pravni fakultet), u Istočnom Sarajevu (Pravni fakultet) i u Brčko Distriktu (Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet računarskih nauka, Filozofski fakultet, Tehnički fakultet, Fakultet bezbjedonosnih nauka, Fakultet zdravstvenih nauka).

Prihodi u 2019. godini iznosili su im 988.043 KM i veći su u odnosu na prethodnu godinu kada su bili 864.383 KM. Najveći dio prihoda je ostvaren od školarina, diplomskih radova i naknada za polaganje ispita.

Učestvuju sa 2,32 odsto u ukupnom broju upisanih studenata u školskoj 2019/2020. godini.

Univerzitet PIM je počeo sa radom u 2003. godini kao Fakultet za poslovni inženjering i menadžment. U maju 2007.godine preoblikovan je u Univerzitet PIM. Kao vlasnici navedeni su Ilija Džombić i Jagoda Mladenović.

CAPITAL

Tagovi: