Struka predlaže rekonstrukciju objekta OŠ “Nikola Tesla”

Prošle sedmice održan je radni sastanak delegacija predvođenih gradonačelnikom Dervente Miloradom Simićem i dekanom Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banja Luci Saše Čvora na kojem je dogovoren dalji tok i smjernice oko rješavanja problema zgrade OŠ “Nikola Tesla”.

U finalnoj fazi je izrada studije koja valorizuje lokacije za školu, kako nove tako i postojeće, potvrđeno je nakon sastanka.

– Preliminarni zaključak ove studije je da se radi u pravcu rekonstrucije i sanacije objekta postojeće škole “Nikola Tesla”, uzimajući u obzir parametre poput zatečenog stanja, blizine đacima, brzine intervencija, rješavanja imovinskih problema i infrastrukturalnih projekata, koji bi bili potrebni na drugim lokacijama, a koje i dalje ne zadovoljavaju lokacijom za sve đake na koji gravitiraju postojećoj lokaciji. Studija navodi neophodnost i potrebu za rekonstrukcijom i sanacijom postojećeg objekta, a da se dvije lokacije planiraju za budućnost izgradnji dvije manje škole za potrebe ovog dijela grada, koje će zadovoljiti sve potrebne standarde nove izgradnje, rezimirala je Jefimija Šerbić, ovlašteno lice za poslove Odjeljnja za stambeno-komunalne poslove.

Naredni koraci rešavanja problema su izrada projektnog zadatka uz izradu urbanističko-tehničkih uslova kao preduslova za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju i sanaciju objekta, čemu predstoji i saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika.

Sve ove radnje su preduslov za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i sanacije objekta sa svim potrebnim istražnim i radovima na objektu, koji će se tačno definisati obim radova i vrijednost projektovane investicije.

U saradnji sa Vladom Republike Srpske bezbijediće se sredstava u projektovanoj vrijednosti. Vodeći se da će procedura ići bez tehničkih problema, moguće je očekivati u ljeto 2022.godine početak radova na rekonstrukciji i sanaciji objekta škole, a glavni projekat će predvidjeti vremenski rok završetka radova.

Podsjećamo, decembra prošle godine škola je oštećena u potresu čiji je epicentar bio u hrvatskom gradu Petrinja, a oko 900 učenika ove škole sada nastavu pohađa u drugim obrazovnim ustanovama.

(derventa cafe)

Tagovi: