Stanivuković zamijenio vrtić za neboder od 11 spratova

Pored najavljenog  „Ćiriličnog parka“ u Banjaluci aktuelna administracija na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem planira „ucrtati“ zgradu od 11 spratova, umjesto vrtića, odnosno škole koja je predviđena sadašnjim regulacionim planom.

To bi trebalo biti omogućeno kroz nacrt izmjene regulacionog plana „Centar – Istok“ koje obuhvata područje između ulica Srpske, Nikole Pašića, vojvode Radomira Putnika i ulice Gavre Vučkovića u površini od oko 2,21 hektara.

Naime, kroz novi RP bi se omogućila gradnja stambeno poslovne zgrade sa 11 spratova, tačnije prizemljem, deset spratova i povučenom etažom.

Zgrada bi trebala biti ucrtana umjesto objekta škole, čija gradnja je predviđena trenutno važećim regulacionim planom za taj prostor.

Prema saznanjima portala CAPITAL incijativu za izmjenu ovog RP je pokrenuo Grad Banjaluka, a interesantno je da je nova zgrada planirana na zemljištu koje je prema podacima eKatastra, aplikacije za pregled katastarskih podataka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, vlasništvo SIZ-a stanovanja odnosno riječ je o javnoj imovini, pa se postavlja pitanje zašto je to učinjeno.

Zvanično obrazloženje je da je to učinjeno da se sagleda iskorištenost predmetnog prostora i da se predmetni prostor usaglasi sa već izvedenim stanjem.

- Od strane Odjeljenja za prostorno uređenje naknadno je zatraženo odnosno poslije održane stručne rasprave da se na lokaciji smještenoj na uglu ulica Nikole Pašića i Srpske ulice umjesto planiranog objekta obrazovnog sadržaja -škola, planira objekat druge namjene, a misli se na stambenu i poslovnu namjenu i da se konceptualno planira objekat kao reper u prostoru sa većim vertikalnim gabaritom i što manjim koeficijentom zauzetosti na parceli kako bi se zadržao veći procenat zelene površine i da se time ostvari kvalitetna parterna veza sa parkom „Kupusište“ - navedeno je u obrazloženju.

Na atraktivnoj lokacije gdje je Stanivuković ucrtao neboder od 11 spratova, prema planovima prethodne administracije, trebalo je da bude izgrađen vrtić, umjesto škole po prvobitnom planu.

Prema važećem regulacionom planu predviđena je izgradnja škole i plan je bio da se krene u realizaciju tog projekta, ali da se promijeni namjena objekta i da se on koristi za potrebe vrtića. Cilj je bio da se u određenoj mjeri smanji duga lista čekanja za mjesto u javnom vrtiću, ali prethodna administracija je odlučila da odustane od tog projekta zato što su utvrdili da bi građevinski radovi bili previše invazivni za zelenu površinu na „Kupusištu“ - objašnjavaju dobro obavješteni izvori portala CAPITAL. Za Stanivukovićevu administraciju zgrada od 11 spratova je mnogo manje invazivna za zelenilo.

Nova stambena zgrada je ucrtana je na “Kupusištu” odmah uz zelenu površinu na kojoj se prema najavama aktuelne administracije treba graditi „Ćirilični park“ i predstavlja drugi slučaj u Banjaluci u kojem se uz park ucrtavaju stambene zgrade.

Nacrt RP „Centar- Istok“ se nalazi na javnom uvidu do 8. juna i u tom periodu zainteresovani mogu poslati Gradskoj upravi Banjaluka primjedbe i sugestije na ovaj planski dokument.

Nakon toga se formira prijedlog RP koji se upućuje na saglasnost Skupštini grada Banjaluka i ukoliko se ovaj akt usvoji sa ovako predloženim rješenjima Banjaluka će ponovo izaći u susret investitorima.

Podsjećamo, uz tržni centar „Delta planet“ takođe se gradi veliki park koji aktuelna admistracija planira da ucrta u RP za taj prostor.

Kroz isti RP Grad planira ponuditi gradsko zemljište na prodaju ili u zamjenu investitorima, koji bi na tom prostru gradili stambene zgrade. Prijedlog za izradu tog regulacionog plana je upućen u skupštinsku proceduru.

capital.ba

Tagovi: