Refinansiranje postojećih - put do novih kredita

Sudeći prema rekordno planiranih 65,5 miliona maraka prihoda u budžetu Doboja u ovoj godini, lokalne vlasti se i ove godine uzdaju u kreditna sredstva, koja su sa promjenom političke klime i približavanju republičkim vlastima i prethodne godine imali značajan udio u budžetskoj kasi.

Za ranije kritike da je Doboj prezadužen aktuelna vlast ima rješenje, opet zahvaljujući “otopljavanju” odnosa sa vlastima na republičkom nivou. Uzdaju se da će, kao i za odobravanje novih kreditnih zaduženja, od nadležnog Ministarstva finansija dobiti dozvolu da matematičkim “akrobacijama” dođu do dodatnih kreditnih sredstava.

- Na putu smo da refinansiramo kreditna zaduženja, nakon čega bi sa manje od deset odsto od budžeta bili među najmanje zaduženim lokalnim zajednicama u RS – otkriva gradonačelnik Boris Jerinić formulu po kojoj će Doboju biti dozvoljena nova kreditna zaduženja.

Inače, trenutno Grad ima podignutih i još neotplaćenih 32 miliona kreditnih dugovanja. Najveći dio, ukupno 13 miliona maraka, podignuto je za izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih objekata, kao i kapitalne investicije.

Za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda, finansiranje prenesenih obaveza i pokriće deficita iz prethodnih godina treba otplatiti još 12 miliona maraka. Za eksproprijaciju zemljišta za odbranu grada od poplava još je 5,7 miliona maraka podignutog neotplaćenog kredita.

Vremenski, samo jedan kredit biće otplaćen u potpunosti u ovoj godini, još jedan u 2022., tri u 2023. godini. Za sedam godina otplaćuje se još jedan, za osam i devet godina po dva. Najduži kredit, podignut za sanaciju objekata od poplava biće otplaćen tek 2047. godine jer je podignut prije dvije godine sa rokom otplate 25 godina i grejs periodom od pet godina.

OTPLATA I KAMATE

Za redovno servisiranje dugova po kreditima godišnje iz budžeta Grada izdvajanje je približno 3,5 miliona maraka. Za kamete su godišnja izdvajanja 1,2 miliona maraka.

Lj. Đurić