Raspisan konkurs za člana UO Agencije za bankarstvo RS

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović raspisala je konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo RS.

Upravnog odbora Agencije na prijedlog Vlade RS, imenuje Narodna skupština RS na period do isteka mandata postojećim članovima UO, a koji su imenovani 22. marta2018. godine.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to završen prvi ciklus studija ekonomskog ili pravnog smjera ili ekvivalent i pet godina radnog iskustva u toj stručnoj spremi u institucijama finansijskog sektora i da imaju „odgovarajuća stručna znanja i lična svojstva koja ga čine dostojnim za obavljanje ove funkcije“.

„Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju. Javno testiranje podrazumjeva razgovor-intervju sa članovima komisije. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana raspisivanja“, navedeno je u konkursu.

UO Agencije ima pet članova, a ostao je u krnjem sastavu nakon što je Srđan Šuput imenovan za vršioca dužnosti zamjenika direktora Agencije.

Istovremeno, Agencija za bankarstvo je raspisala konkurs za izbor i imenovanje direкtora Jedinice za nadzor.

Ova pozicija ostala je upražnjena nakon što je Upravni odbor Agencije nadavno smijenio Dragana Serdara čiji mandat nije bio ograničen, a o čemu je CAPITAL ranije pisao.

Prema našim informacijama u Agenciji razmatraju da traže izmjene zakona kojim bi se preciziralo da se za direktora Jedinice za nadzor ne raspisuje konkurs već da ga imenuje direktor, kao što je to slučaj u svim zemljama u okruženju.

Za sada to se mora raditi konkursom. Od posebnih uslova kandidati za ovu poziciju treba da imaju visoku stručnu spremu ekonomskog smijera, pet godina radnog iskustva u bankarstvu/finansijama, od čega najmanje tri godine na rukovodnim poslovima i da znaju engleski jezik.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja konkursa.

Agencija je u međuvremenu ostala i bez direktora nakon što je smijenjen Rade Rastoka, pa se uskoro očekuje konkurs i za ovu poziciju.

capital.ba

Tagovi: