Prodate obveznice Opštine Modriča za više od 4,2 miliona KM

U okviru današnjeg trgovanja na Banjalučkoj berzi održana je aukcija za obveznice opštine Modriča, koje su bile predmet javne ponude.

Emitovano je 40.000 obveznica, vrijednosti 100 KM po obveznici, odnosno ukupne nominalne vrijednosti 4.000.000 KM.

Obveznice su emitovane na period od 10 godina i otplaćuju se u jednakim kvartalnim anuitetima. Početna kamatna stopa iznosila je 3,80 % godišnje, fiksno. Agent emisije je Brokersko-dilersko društvo "Monet broker" a.d. Banjaluka.

Ukupna vrijendost svih pristiglih ponuda iznosila je 8.288.000 KM.

Obveznice su prodate po cijeni od 105,10 KM po obveznici, što ukupno iznosi 4.204.000 KM. Prodajom obveznica putem javne ponude, ostvarena je efektivna kamatna stopa u iznosu od 2,77%, u odnosu na početnih 3,80%.

Ovaj podatak potvrđuje da su municipalne obveznice izuzetno atraktivan tržišni proizvod za investitore.

Takođe, sa stanovišta jedinica lokalne uprave i samouprave obveznice su se pokazale kao veoma atraktivan model prikupljanja novčanih sredstava, kojima se mogu finansirati kapitalni i infrastrukturni projekti, koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života građana.