Petrović nenamjenski probio budžet Bijeljine za više od milion KM

Grad Bijeljina prošle godine je utrošio više od milion maraka neplaniranih sredstava za bruto plate radnika primljenih na određeno vrijeme i za naknade lica angažovanih po ugovoru o djelu, navodi se u izvještaju interne revizije o izvršenju budžeta grada Bijeljina za 2022. godinu.

U izvještaju Jedinice za internu reviziju pod oznakom „strogo povjerljivo“ u koju je CAPITAL imao uvid navodi se da uspostavljeni sistem finansijskog upravljanja i kontrole u procesu izvršenja budžeta ima nedostataka po svim komponentama. Interni revizori preciziraju da su zaključno sa 23. septembrom prošle godine samo bruto naknade po ugovoru o djelu iznosile 131.008 KM, što je za 254 odsto više u odnosu na plan.

- Prekoračenje bruto plata u Odjeljenju za finansije su posljedica prijema radnika na određeno vrijeme (do 16. septembra po tom osnovu angažovana 82 lica) za koje nisu planirana sredstva i do kraja avgusta po ovom osnovu utrošeno je milion KM - navodi se u izvještaju.

Upravna inspekcija, navodi se dalje, konstatovala je neusklađenost sa Zakonom o službenicima i namještenicima.

- Pošto su određena lica ostala angažovana u radnom odnosu i nakon šest mjeseci od prijema, što je suprotno zakonu, za 37 je izdato rješenje o korišćenju godišnjeg odmora i isplaćen im je regres u ukupnom iznosu od 54.177 KM - preciziraju interni revizori.

Pored toga, navodi se da zbog propusta u planiranju nisu sprovođeni postupci javnih nabavki za brojne radove i usluge, te da su dobavljačima plaćani radovi u mjesnim zajednicama, a da pri tome nema dokaza da su vršene provjere izvršenja i obima izvedenih radova.

Interni revizori u rezimeu izvještaja namijenjenom gradonačelniku Ljubiši Petroviću preciziraju da se utvrđene neusklađenosti odnose na nedovoljnu aktivnost kod pojedinih resornih organa gradske uprave.

- Zbog toga nije izvršen značajan dio planiranog budžeta, uglavnom za kapitalne investicije, uz rizik neostvarenja strateških ciljeva i neispunjenja zakonom propisanih obaveza grada za 2022. godinu - ističu revizori.

Pored gore pomenutog prekoračenja u izvršenju bruto ličnih primanja zbog neplaniranog prijema radnika na određeno vrijeme i zaključivanja ugovora o djelu, revizori ističu i paušalno nagrađivanje zaposlenih.

- Isplaćene su naknade za posebne rezultate rada za osam lica, pri čemu nisu prezentovani dokazi o ispunjenu uslova za to - ustanovili su revizori.

Posebno interesantno je da je ustanovljeno nepropisno izvršenje budžeta za potrebe Gradske izborne komisije.

- Utvrđeno je odsustvo kontrola u korišćenju budžetskih sredstava za sprovođenje izbornog procesa sa posljedicom nezakonitog i neracionalnog trošenja javnog novca iz budžeta, kao i dodjela sredstava mimo utvrđenih pravila gradske uprave - navodi se u izvještaju Jedinice za internu reviziju gradske uprave Bijeljina.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nije odgovarao na naše pozive i poruke da da svoj komentar na izvještaj interne revizije.

capital.ba

Tagovi: