Opština Šamac pomaže rad Doma zdravlja

Dom zdravlja Šamac, prema preporukama Ministarstva zdravlja RS, reorganizovao je rad i prilagodio ga aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Na području ove lokalne zajednice nema zaraženih virusom korona, a pod obaveznim zdravstvenim nadzorom u samoizolaciji je 36 osoba.

Dom zdravlja je početkom marta ustanovio protokole za djelovanje u slučaju pojave pozitivnih osoba na virus korona. Nakon otvaranja karantina na graničnom prelazu, tamo su organizovana 24-očasovna dežursta ljekara i medicinskog osoblja.

I pored toga, pacijenti sa hroničnim ili akutnim tegobama nisu uskraćeni za zdravstvenu njegu, posjetu ljekaru zakazuju telefonom, ili dolaze po recepte za lijekove koje koriste u propisanoj terapiji.

- Trijaža pacijenata obavlja se na ulazu u službu porodične medicine. Oni koji imaju povišenu temperaturu i simptome respiratorne infekcije primaju se na pregled u izolovanom dijelu zgrade. Na taj način, nema kontakta ni među medicinskim osobljem, a sve u cilju sprečavanja ulaska virusa u zdravstveni sistem, kaže direktor Doma zdravlja dr Jovan Živković.

- Sve službe smo izolovali pojedinačno i ograničili broj zaposlenih u svakoj od njih. Cilj je da se spriječi mogućnost zaraze zdravstvenog osoblja, a ukoliko do toga i dođe biće to minimalan broj ljudi, a ostatak osoblja će moći nesmetano da radi, kaže Živković.

S obzirom na vanredne okolosti rada medicinskog osoblja, ali i angažovanje ljekara i medicinskih sestara u karantinu na graničnom prelazu i u opštinskom karantinu u srednjoj školi, opština Šamac će, osim redovnih, iz budžeta izdvojiti i dodatna sredstva za Dom zdravlja, kaže načelnik opštine Đorđe Milićević.

- Cijenimo veliki doprinos zdravstvenog osoblja prevazilaženju ove teške situacije i stoga sam ja uzeo na sebe kao načelnik da u narednih 15 dana sagledam sve okolnosti i da u okviru redovnog granta od 60.000 KM za Dom zdravlja, izdvojimo još jedan dio ograničenih sredstva kao podršku zaposlenim radnicima u Domu zdravlja, kaže Milićević.

Milićević je dodao da će Opština Šamac obezbijediti i dodatne količine dezinfekcionih sredstava za ovu zdravstvenu ustanovu, kao i dio zaštitne opreme.

M. L.