Održana 34. Skupština opštine Modriča

U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra, danas je održana  34. sjednica Skupštine opštine Modriča.

Sjednica  su prisustvovala 22 odbornika, a održana je u skladu sa strogim poštivanjem mjera preporučenim od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa 33. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča, većinom glasova usvojen je Nacrt rebalansa budžeta opštine Modriča za 2020. godinu, uz zaključak da se pristupi izradi Nacrta budžeta opštine Modriča za 2021. godinu.

"Zbog pandemije virusa korona došlo je do značajnog smanjenja u naplati budžetskih prihoda. To dovodi do toga da i našu potrošnju uravnotežimo u skladu sa smanjenjima. Situaciju nam je donekle olakšao transfer koji smo dobili od Fonda solidarnosti, koji iznosi oko 600.000 KM. Zbog toga je ovaj rebalans umanjen za oko 770.000 KM u odnosu na prvobitni budžet. Pokušali smo gdje god je to moguće smanjiti izdatke, da bi se prilagodili novonastaloj situaciji i sačuvali budžetsku ravnotežu“, istakao je načelnik Odjeljenja za finansije Borislav Gvozden.

Veću pažnju i diskusiju  odbornika izazvala je Odluka o izmjeni  i dopuni Odluke o komunalnom redu. Odluka je usvojena uz dopunu  da se u članu jedan Odluke doda i „ispisivanje po ulicama i trotoarima u društvenoj svojini“. Usvojen je i zaključak da se pripremi izmjena Odluke o utvrđivanju mjesta na javnim površinama za plakatiranje i oglašavanje političkih subjekata za vrijeme trajanja političke kampanje.

Plan godišnjeg utroška sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2020. godini, nakon duže rasprave i  glasanja odbornika, nije usvojen.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o Procjeni ugroženosti od elementarnih i drugih nesreća opštine Modriča  i Odluka o Planu zaštite od požara opštine Modriča. Dodatna pojašnjenja na navedene dokumente dao je Omer Dervišbegović  predstavnik nosioca projekta za izradu dokumenata, Agencije za upravljanje rizicima (AZUR).

"Zahvalio bih se odbornicima na veoma konstruktivnoj raspravi. Na današnjoj sjednici usvojili smo dvije veoma bitne tačke za lokalnu zajednicu, Odluku o Procjeni ugroženosti od elementarnih i drugih nesreća opštine Modriča  i Odluku o Planu zaštite od požara opštine Modriča. Očekuju nas još možda i dvije sjednice Skupštine opštine do lakalnih izbora, jer moramo pristupiti razmatranju bitnih odluka, kao što je rebalans budžeta“, istakao je predsjednik Skupštine Velibor Cvijić.

Sjednica je završena u 11.00 časova.