Kompletna lista: Za koga možete glasati u Čelincu?

Preliminarne kandidatske liste:

035 - ČELINAC/ČELINAC

035 NAČELNIK/GRADONAČELNIK ČELINAC / NAČELNIK/GRADONAČELNIK ČELINAC

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1 ŽELjKO DUBRAVAC

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
1 VLADO GLIGORIĆ

035 OPŠTINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPŠTINE/SKUPŠTINA GRADA/SKUPŠTINA DISTRIKTA
ČELINAC / OV/SO/GV/SG/SD ČELINAC

 

02420 DEMOKRATSKI SAVEZ -DEMOS
1 ZORAN SPASOJEVIĆ
2 DARIJA ĐEKIĆ
3 MILOVAN VUJIČIĆ
4 MILAN TEPIĆ
5 MIRA DUBRAVAC
6 NEDELjKO BABIĆ
7 MILICA JUNGIĆ
8 DEJAN JANKOVIĆ
9 JOVANA RODIĆ
10 VITOMIR KUZMANOVIĆ
11 NEDELjKA POPOVIĆ
12 VLADIMIR KIČIĆ
13 RAJNA SAVIĆ
14 DRAGO GAĆANOVIĆ
15 DUŠKO SARIĆ
16 LjILjANA RADOSAVAC
17 DUŠKO RULIĆ
18 DANIJELA JOVANOVIĆ
19 SLAVIŠA PEJAŠINOVIĆ
20 BRATISLAV BRANKOVIĆ
21 DRAGANA BIJELIĆ
22 IGOR MODIĆ
23 JASNA DRAGOJEVIĆ
24 DARKO TEŠIĆ
25 MIHAILO MARJANOVIĆ
26 JELENA JUNGIĆ
27 STANISLAV KOVAČEVIĆ
28 ZORICA KNEŽEVIĆ

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA
1 DEJAN KURTINOVIĆ
2 VANjA POPOVIĆ
3 ŽELjKO KUZMANOVIĆ
4 NIKOLA RADONjIĆ
5 ŽELjKA JUNGIĆ
6 VEDRAN MIRKOVIĆ
7 MLADEN MARJANOVIĆ
8 IRENA TRBIĆ
9 SNjEŽANA BRGOMELjA
10 MLADEN OSTOJIĆ
11 IRENA TOPIĆ
12 RADIVOJ TRIVIĆ
13 MILICA ALEKSIĆ
14 RAJKO TODOROVIĆ
15 ANĐELKO PEZIĆ
16 MILENA TRIVIĆ
17 OGNjEN ALEKSIĆ
18 VESNA DAMJANOVIĆ
19 SAŠA MILOŠEVIĆ
20 DRAGAN BOŽIĆ
21 JOVANA LEKANjIĆ
22 GORAN SMILjIĆ
23 NIKOLINA BURSAĆ
24 VUJADIN ĐURIĆ
25 MIROSLAV ŠKRBIĆ
26 SANjA TRIVIĆ
27 RATKO ĐURIĆ
28 DRAGANA ĐERMANOVIĆ
29 IGOR ĐURIĆ
30 NEBOJŠA STARČEVIĆ

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1 RADOMIR TRIVIĆ
2 ZORICA PEJIĆ
3 DARKO PAVLOVIĆ
4 NEĐELjKO KOVAČIĆ
5 NATALIJA STOJANOVIĆ
6 MARKO ORAŠANIN
7 BOJAN TOPIĆ
8 DANIJELA ĐURIĆ
9 ZVJEZDANA GAJIĆ
10 ŽARKO BABIĆ
11 DALIBORKA ZEBIĆ
12 BOGOLjUB ŠIKANjIĆ
13 SVETLANA ŽARIĆ
14 RADENKO BERIĆ
15 VASKRSIJA BORJANIĆ
16 RADMILA VUKOLIĆ
17 MIRKO VUKOVIĆ
18 DIJANA KOVAČEVIĆ
19 DRAGOLjUB LIČINA
20 JOVAN SAVIĆ
21 GORDANA STANČIĆ
22 DRAGAN JOTIĆ
23 JOVANA BRANKOVIĆ
24 MLADEN TODOROVIĆ
25 DEJAN ČAĐO
26 BRANKA IVANKOVIĆ
27 VID STJEPANOVIĆ
28 NEVENA PLAVŠIĆ
29 MARINKO SPASOJEVIĆ
30 MARKO JOVANOVIĆ

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI
1 ZORAN PEJAKOVIĆ

00440 PDP - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
1 KARANFILKA MRĐA
2 PREDRAG TOMIĆ
3 MILOVAN TODOROVIĆ
4 MARIJANA MIKANOVIĆ
5 GORAN TUBAK
6 NEDELjKO RADUJKOVIĆ
7 SILVANA HIDIĆ RADEKA
8 VLADO ĆORIĆ
9 MILANA VUKOVIĆ
10 MILAN NEŠIĆ
11 RAJKA RADOJČIĆ
12 JANKO IVANKOVIĆ
13 RAMAJANA RADOSAVAC
14 SLOBODAN TRIVIĆ
15 SAŠA DUBRAVAC
16 MAJA JOVANOVIĆ
17 PELIVAN DAMJANOVIĆ
18 DRAŽENA ĐURIĆ
19 BRANE TUBAK
20 MILENKO STJEPANOVIĆ
21 DRAGANA ĐEKIĆ
22 MILOMIR SAVIĆ
23 RADA SAVIČIĆ
24 RADOJE DAMJANOVIĆ
25 STEFAN TRBIĆ
26 MIRA STANKOVIĆ
27 SAŠA TRIPIĆ
28 SPOMENKA DERAJIĆ
29 RADE RAUŠ
30 MIRISLAV SPASOJEVIĆ

01972 UJEDINjENA SRPSKA
1 GOJKO DUJAKOVIĆ
2 NIKOLINA JUNGIĆ
3 BOJAN KUZMANOVIĆ
4 GORAN MODIĆ
5 JADRANKA BERIĆ
6 MILOŠ DžOMBIĆ
7 SINIŠA TEŠIĆ
8 SANjA MARJANOVIĆ
9 VINKA KOKAN
10 GORAN SPASOJEVIĆ
11 ŽELjANA BORJANIĆ
12 VLADAN BRANKOVIĆ
13 VESNA MOMIĆ-JOVANOVIĆ
14 SANjIN STOJANOVIĆ
15 DANE VUKOVIĆ
16 SLAĐANA TRIŠIĆ-TOPIĆ
17 MILE TRIVIĆ
18 MIRA DUBRAVAC
19 LUKA KURTINOVIĆ
20 VOJISLAV STJEPANOVIĆ
21 ŽELjKA NIKOLIĆ
22 ĐOKO VUKOVIĆ
23 RANKA PAJIĆ
24 DRAŽEN TODOROVIĆ
25 SINIŠA PAVLOVIĆ
26 NATAŠA TOPIĆ
27 VITO ŠIKANjIĆ
28 RANKA MALjURIĆ
29 BORISLAV SEJMANOVIĆ
30 MILAN SAMARDžIĆ

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
1 MOMČILO ZELjKOVIĆ
2 MILIJANA TOPIĆ
3 MIROSLAV JANKOVIĆ
4 IVAN SAVIČIĆ
5 DANIJELA KRMINAC
6 VINKO DžOMBIĆ
7 DUŠKO PEJAKOVIĆ
8 DRAGANA LETIĆ JANKOVIĆ
9 SANjA GREB-RADMANOVIĆ
10 DRAGAN PREDIĆ
11 RENATA SLIJEPČEVIĆ
12 BORIS KUZMANOVIĆ
13 SLAVICA GARIĆ
14 SINIŠA BEGOVIĆ
15 DRAGAN VUKOVIĆ
16 IVANA VUKOVIĆ
17 TOMO BORJANIĆ
18 MAJA MAGLOV
19 DARKO BRANKOVIĆ
20 DRAŠKO MALIĆ
21 NATAŠA TRIVIĆ
22 DARKO JANKOVIĆ
23 SUZANA ĐEKIĆ
24 MILENKO PLAVŠIĆ
25 ŽIVKO DAMJANOVIĆ
26 NATAŠA GAVRIĆ
27 DRAGOLjUB MARINKOVIĆ
28 IVANA KUZMANOVIĆ
29 MILORAD DEVIĆ
30 NIKOLA ZELjIĆ

02447 SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- "BUDUĆNOST SRPSKE"
1 ĐOLE KALAMANDA
2 MAJA VUJIČIĆ
3 JOVANA BOŠKIĆ
4 STEFAN BRNIĆ
5 SANDRA VIDOVIĆ
6 ŽELjKO VUJIČIĆ
7 BRANKICA ĐEKIĆ
8 MLADEN GAVRIĆ
9 LjUBIŠA MAKSIMOVIĆ
10 AMIR ŠABANOVIĆ
11 ŽELjANA ĐURIĆ

02731 DCRS-DEMOKRATSKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
1 STEFAN KREJIĆ

01989 UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH USD BH
1 DRAGAN IVANKOVIĆ

02697 SNS FBIH-SAMO NAJBOLjI IDU NAPRIJED
1 MILAN BOŽIĆ

01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET
1 VELIBOR MIKAĆ
2 MILICA NIKOLIĆ
3 ALEKSANDAR ĆURKOVIĆ
4 BORO BERIĆ
5 BORKA ČEREKOVIĆ
6 NIKOLA OSTOJIĆ
7 JOVICA OSTOJIĆ
8 DAJANA DELIĆ
9 DALIBORKA GRUJIČIĆ
10 UGLjEŠA LEKANIĆ
11 DRAGANA MILOSAVLjEVIĆ
12 MARKO KOPANjIĆ
13 TANjA KOSTREŠEVIĆ
14 ALEKSA RAILIĆ
15 RADENKO DRAGOJEVIĆ

00018 SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 DRAGAN KIČIĆ
2 SANDRA JANKOVIĆ
3 IGOR SAVIČIĆ
4 SAŠA DELIĆ
5 NEVENA KRUPLjANIN
6 DARKO REGOJEVIĆ
7 DANIJEL SAVIĆ
8 MILKA RACANOVIĆ-JOVANOVIĆ
9 DARIJA TODOROVIĆ
10 MILOŠ BRANKOVIĆ
11 DRAGANA JOVANOVIĆ
12 MIKAILO JOKIĆ
13 NATAŠA TRIVIĆ
14 SRETEN JOVANOVIĆ
15 DARKO VUKOVIĆ
16 MARIJANA DRAGOJEVIĆ
17 BOJAN LAZIĆ
18 LjILjANA MALIČEVIĆ
19 MILORAD TRIPIĆ
20 DRAŠKO NOVAKOVIĆ
21 BRANKA JOVANOVIĆ
22 ALEKSANDAR KREJIĆ
23 SILVANA RADUJKOVIĆ
24 SLOBODAN DžOMBIĆ
25 MIĆO SAVIĆ
26 BRANISLAVA CVIJANOVIĆ
27 MIROSLAV ĐUKIĆ
28 LELA PLAVŠIĆ
29 ZLATKO ŠIKANjIĆ
30 GOSTIMIR MILOŠEVIĆ

00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
1 MILADIN KNEŽEVIĆ
 

Tagovi: