Elektronske cigarete "na dohvat ruke" djeci: Roditelji nisu upoznati sa tim

Elektronske cigarete su nedopustivo lako dostupne maloljetnicima od 13 do 17 godina u maloprodaji, a kontrola starosne dobi u trgovinama i trafikama je veoma rijetka iako zakon propisuje zabranu prodaje nikotinskih proizvoda mlađim od 18 godina i daje pravo prodavcu da zatraži lični dokument sa slikom.

Ovo je pokazalo istraživanje koje je Udruženje „Roditelj“ sprovelo širom Srbije u periodu od 5. do 20. septembra ove godine, prenosi Blic.

Najveći broj ispitanika saglasan je da su elektronske cigarete lako dostupne maloljetnicima, da mogu da ih nabave u lokalnim marketima i kioscima i to bez provjere starosti kupca.

Čak 83,3% djece tvrdi da „do elektronskih cigareta dolaze lako“ i da ih „prilikom kupovine ne pitaju koliko imaju godina“.

Samo 16,7% kaže da se ovi proizvodi ne prodaju maloljetnim licima.

Većina roditelja je kazalo da zna da maloljetnici lako mogu da kupe ove proizvode (70%), dok preostalih 30% njih nema saznanje o tome.

Indikativno je da čak 78% roditelja tvrdi da njihova djeca ne koristi elektronske cigarete.

Sa druge strane, kada su pitani da li prijatelji od njihove djece „vejpuju“, 46% roditelja je to potvrdilo.

Anketa je pokazala i da najveći broj tinejdžera koji konzumiraju “vejp”, to kupuje poslije škole, a značajno manji procenat odgovora glasi “na odmoru” i “vikendom, u slobodno vrijeme”.

Čak 81,3% ispitanika ankete zna šta je “vejp”, dok 18,8 % njih je čulo, ali ne zna šta je.

Veći dio ispitanika, njih 62,5% se izjasnilo da ne koristi elektronske cigarete, dok su 37,5 % konzumenti istih.

Čak 63% roditelja je razgovaralo sa djecom o tome, dok 32% nije.

Stoga 95% roditelja smatra da bi trebalo više da se razgovara o ovome, a 1% njih smatra da za time nema potrebe, dok 1% kaže da tema elektronskih cigareta uopšte nije važna.

Ono u čemu su gotovo svi ispitanici bili saglasni (99% njih) jeste da bi prodaja ovih proizvoda morala biti zabranjena maloljetnicima.

Jedan posto roditelja nema stav o tome.

Imajući u vidu sve navedeno, Udruženje „Roditelj“ smatra da bi u narednom periodu trebalo sprovesti niz aktivnosti koje će biti, prije svega, usmjerene na podizanje svijesti o ovom problemu, kao i na podizanje stepena formalne i adekvatne informisanosti, ali i konkretnih koraka u pravcu zaštite maloljetnika.

Ovdje se prije svega misli na to da se u rješavanje ovog pitanja moraju uključiti nadležne institucije, predstavnici školskog sistema, vršnjački edukatori i slično, uz saradnju proizvođača, uvoznika i prodavaca elektronskih cigareta, te dodatnu edukaciju trgovaca o zakonskim i etičkim obavezama prilikom prodaje ovakvih proizvoda.

Stoga, poseban segment komunikacije i saradnje treba da bude usmjeren na trgovinske lance i maloprodajne trgovce, kao i državne institucije, odnosno nadležna ministarstva Vlade Republike Srbije (Ministarstvo trgovine, Ministarstvo finansija, Ministarstvo prosvjete) koji su nosioci adekvatnih postojećih i budućih pravnih rješenja, kako u kreiranju, tako i u sprovođenju zaštite maloljetnika i uspostavljanja dobre prakse.

Istraživanje je sprovedeno među roditeljima starijih maloljetnih lica, kao i među starijim maloljetnicima (uzrasta 13 – 17 godina) i obuhvatilo je više opština sa teritorije Beograda, kao i sa teritorije Vojvodine, Šumadije, Zapadne i Istočne Srbije.

 

srpskainfo.com