Ekskluzivno: Za devet mjeseci ove godine prijavljeno 22.211 nezakonitih migranata

Od 1. januara do 30. septembra ove godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 22.211 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenja zahtjeva za azil u BiH u tom periodu podnijelo je 21.157 migranata, dok je 455 migranata podnijelo zahtjev za azil.

Ovo se navodi u Informaciji o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH koja je skinuta sa današnjeg dnevnog reda Savjeta ministara. Informacija je u posjedu portala Mojabanjaluka.info.

Najviše migranata u BiH je došlo iz Pakistana, čak 39, 6 odsto. Slijede Afganistan (10,6), Bangladeš (8,7), Irak (8,3), Sirija (6,3) i ostali (26,5).

Samo od 19. jula do 30. septembra u BiH prijavljena su 8.554 nezakonita migranta.

Prema podacima Danskog vijeća za izbjeglice, od prvog marta do 31. avgusta obavljeno je 32.509 medicinskih pregleda i pruženo je 6.235 direktnih medicinskih intervencija u ambulantama privremenih prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu (Bira, Borići, Sedra, Miral), Kantonu Sarajevo (Ušivak) i Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Salakovac). Najveći broj pregleda i intervencija su obavljeni u privremenim prihvatnim centrima Ušivak i Bira.

Od 2. septembra Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske stavilo je na raspolaganje dodatnih 20 policijskih službenika koji u koordinaciji s pripadnicima Granične policije preduzimaju aktivnosti na sprječavanju nezakonitih prelazaka državne granice BiH iz pravca Srbije i Crne Gore. Angažman dodatnih policijskih službenika MUP RS finansiraće Međunarodna organizacija za migracije.

Prema informaciji koju je Granična policija dostavila Ministarstvu bezbjednosti, pored 1.250 dodatnih policijskih službenika potrebnih za efikasnije zaustavljanje ulaska nezakonitih migranata, potrebno je osigurati i specijalističku opremu - opremu za dnevno i noćno osmatranje, zaštitnu opremu za policijske službenike, radio-komunikacijsku opremu, opremu za policijske službenike Jedinice za podršku i kontrolu, terenska motorna vozila i radarski sistem.

Procijenjena vrijednost ove opreme 9.500.000 maraka.

Goran Dakić