Dodatna sredstva za usluge iz socijalne zaštite

Dnevni centar za djecu u riziku „Nova generacija“ danas je proslavio deceniju postojanja i tom prilikom su predstavili postignute rezultate.

Udruženje dugi niz godina sarađuje sa Gradom Banjom Lukom, koji je prepoznao važnost postojanja ove usluge i za koju na mjesečnom nivou izdvaja sredstva putem Centra za socijalni rad.

Manifestaciji obilježavanja deset godina prisustvovao je i gradonačelnik Draško Stanivuković sa saradnicima, te predstavnici partnera u projektu Dnevnog centra – Save the Children i Centar za socijalni rad.

Tokom današnjeg susreta bilo je riječi o tome na koji način Grad može da pruži dodatnu podršku uslugama koje pruža „Nova generacija“ u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

U tom smislu, istaknuto je da će Grad, putem Centra, izdvojiti dodatna sredstva kako bi se još kvalitetnije i u većem obimu pružala usluga Prihvatne stanice za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju.

Dogovoreno je da se uskoro održi i zajednički sastanak sa predstavnicima Save the Children, kako bi se sagledale mogućnosti budućih partnerskih projekata podrške ovim uslugama iz oblasti socijalne zaštite.

Podsjećamo, ranije je Grad u saradnji sa tom organizacijom obnovio prostor u kojem se danas vrši usluga Dnevnog centra za djecu u riziku.

Iz „Nove generacije“ naveli su da je više od 700 djece koristilo njihove usluge tokom ovih deset godina, te da su podijelili i više od 60.000 obroka.

-Osim toga, preko 35.000 donacija je uručeno djeci i porodicama. Takođe, obavljeno je oko 12.500 razgovora sa djecom – istakli su iz ove organizacije.

U sklopu današnje manifestacije postavljena je izložba fotografija koja prikazuje 10 godina postojanja Dnevnog centra, ta zasađena četiri drveta kao simbol porodice koja raste i razvija se u tom centru.

Naime, u Dnevnom centar za djecu u riziku borave djeca žrtve nasilja i zanemarivanja. Usluge koje pruža „Nova generacija“ u tom centru su redovna ishrana, četiri obroka dnevno, podrška u učenju, savjetodavni rad, grupne edukativne radionice usmjerene na razvoj kapaciteta djece i njihovih roditelja, te donacije hrane, higijene i odjeće. Trenutno imaju 63 aktivna korisnika.