Održana 37. redovna sjednica Skupštine opštine Brod

Nakon dvomjesečnog prekida, 37. redovna sjednica Skupštine opštine Brod održana je u amfiteatru SŠC „Nikola Tesla“. Poštujući mjere zaštite od epidemije virusa korona, odbornici su na propisanom odstojanju i koristeći zaštitna sredstva, raspravljali o 28 tačaka dnevnog reda.

Najviše pažnje odbornika izazvala je druga tačka dnevnog reda odnosno „Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave za 2019. godinu“.

U izvještaju koji je usvojen velikom većinom glasova odbornika, između ostalog se navodi da je rad Načelnika opštine kao izvršnog organa vlasti lokalne samouprave u navedenom periodu, kao i ranije, bio usmjeren na izvršavanje poslova i zadataka koji proizlaze iz zakona, Statuta opštine Brod i drugih akata Skupštine opštine i njenih tijela. U daljem toku Izvještaja daje se pregled poslova i aktivnosti Načelnika opštine u 2019. godini, kao i pregled poslova i aktivnosti opštinskih odjeljenja u tom periodu.

U nastavku sjednice usvojen je niz prijedloga odluka, prijedloga programa i zaključaka, poput Prijedloga Programa korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Brod, Prijedlog programa korišćenja sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i od zakupnine za 2020. godinu.

Usvojen je i prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Integralnog programa kapitalnih investicija za periodu 2019 – 2021. godina u 2019. godini, kao i Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2019. Godini, gdje je istaknuto da su prijedlozi Savjeta u najvećoj mjeri identični kao i predhodnih godina, te da se za eventualnu stručnu pomoć vezanu za funkcionisanje i rad Savjeta mjesnih zajednica, predsjednici Savjeta uvijek mogu obratiti Odjeljenju za opštu upravu koje je nadležno da vrši nadzor nad radom Savjeta.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja o utrošenim finansijskim sredstvima dodijeljenim iz budžeta opštine za rad udruženja ratnih zarobljenika – logoraša, kao i za rad Boračke organizacije za 2019. godinu.

Sjednica je završena „aktuelnim časom“ i nizom pitanja odbornika, koji će odgovore dobiti u pisanoj formi, najkasnije u roku od 15 dana.

Tagovi: